- Attitude and Behavioral Change -
Home   Expert   Consultancy   Contact
Strategisch advies of onderzoek op basis van Analyse - Interventie - Evaluatie.

ABChange geeft strategisch advies op maat.
Bij elk project wordt eerst een analyse gemaakt van de huidige stand van zaken. ABChange doet dit op basis van betrouwbaar en “state-of-the-art” onderzoek. Vervolgens wordt er een interventie ontworpen waarbij gebruikt wordt gemaakt van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Tenslotte wordt elk project goed geëvalueerd.
flag flag